Doç. Dr. Volkan KOVAN

İçeriğe git

Ana Menü

0803309 Takım Tezgahları

Dersler > Güz Dönemi

Ders Kodu: 0803309
Dersin Adı:
Takım Tezgahları
Kuramsal Saat:
4
Uygulama Saat:
0
AKTS Kredi:
5

Dersin Amacı:
Talaşlı imalat yöntemleri hakkında gerekli bilgiyi kazandırmak.

Dersin Özet İçeriği:
Talaş kaldırma yöntemlerin esası, takım malzemeleri, parça malzemeleri, kesme sıvıları, tornalama, planyalama, vargelleme, frezeleme, broşlama, taşlama, vidalarının işlenmesi.

Ders Kitabı/Önerilen Kaynaklar:
1. M. Akkurt, Talaş Kaldırma Yöntemleri ve Takım Tezgahları, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1996.

Ölçme ve Değerlendirme:
Ara Sınav (%30)
Yarıyıl Sınavı (%70)

Ders Planı:
Hafta 1 - Genel Konular
Hafta 2 - Talaş Kaldırma Yöntemlerinin Esası
Hafta 3 - Talaş Kaldırma Yöntemlerinin Esası
Hafta 4 - Takım Malzemeleri, Parça Malzemeleri, Kesme Sıvıları
Hafta 5 - Tornalama
Hafta 6 - Tornalama
Hafta 7 - Tornalama
Hafta 8 - Planyalama ve Vargelleme
Hafta 9 - Delik Delme ve Delik İşleme
Hafta 10 - Delik Delme ve Delik İşleme
Hafta 11 - Ara Sınav
Hafta 12 - Frezeleme
Hafta 13 - Frezeleme
Hafta 14 - Taşlama
Hafta 15 - Broşlama

İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön